Regler classic

REGLER CLASSIC


1. Tillåtna Modeller


 Ford MK IV alla versioner
Porsche 917K all versions
P68 Alan Mann
Ford GT40 MK II all versions
Porsche 908/3 all versions

Porsche 917/10

2. Kaross


2.1 Måste vara original I alla delar och
        får ej modifieras
2.2 Om white kit används, måste hela karossen
        Täckas med färg. Glasen ska vara transparant
2.3 Det måste finnas 3 siffror på 3 olika sidor.
2.4 Det är tillåtet att ta bort reservhjulet och
        verktygslådan I det modeller som har dom
        i cockpiten (Ford)
2.5 Måste sitta fast med rätt antal skruvar
       Skruvhålen får förstärkas med något icke
       metalliskt material, utan att modifiera höjden
       av detsamma.
2.6 I början måste karossen vara hel med all delar
2.7 Det är ok om backspeglar har försvunnit under
        racetiden
2.8 FÅR INTE lättas eller modiferas från originalet
2.9 MINIMUMVIKT:

Porsche 917/10  20.0 g
Porsche 908/3 22 .0 g
Ford MK IV 20.0 g
Porsche 917K 22.0 g
P68 Alan Mann 21.0 g
Ford GT40 * 19.0 g
* Lexan cockpit ref. NSR1409.
2.10 Viktning ska placeras under cockpit och
            fram till främre skruvhålen, inte förbi främre skruvhål

Vikterna är uppdaterade efter NSR 24H regler för classic

4. Chassi


4.1 Bara medium black original är tillåtet
4.2 får ej modifieras
Ford MK IV 1322-1428 EVO
Porsche 917K 1339-1425 EVO
P68 Alan Mann 1351-1431 EVO
Ford GT40 MK II 1369-1434 EVO
Porsche 908/3 1601

Porsche 917/10  1613
4.2 Det är obligatoriskt att skriva namnet på undersidan
På chassit
4.3 viktning på chassi, får ske fram till pickuphålet inte förbi.5. Motor support – drop arm


5.1 Motor supports 1249 och 1249b och 1270 (EVO) 1272 Svart(NY), är tillåtna. Utan någon modifiering


6. Axlar och lager


6.1 Original axel ref. 4801
6.2 Original lager ref.4803 eller ref.4846 Det är
        tillåtet att limma fast dom.
6.3 Spacers är tillåtna på både fram och bak
        axlar
6.4 Det är INTE tillåtet att böja eller bända lagren
        åt sidorna för att förhindra fri rörlighet
6.5 Förr 1270 EVO motorsupport, är endast original
        lager kod 4805 tillåtna7. Motor


7.1 Endast Shark EVO short box 21,500 rpm,
        (lila ref 3041) levererad av arrangören.
7.2 Kan fixeras på motorsupport endast med
        NSR 4856 skruvar.8. Drevning


8.1 Alla Sidewinder metaldrev är tillåtna från
NSR 17.5mm diameter
8.2 All NSR metalpinions är tillåtna: KOD 6910
- 11 – 12 - 13
Metalldrev 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036,
6037


9. Fälgar 


9.1 Original 5001 framfälg fixerad till axeln
med skruv
9.2 Tillåtna bakfälgar är: original 5002 (16x8
air system), eller 5001 (16x8 no air system), eller 5016 (16 x 10mm air system)
fixerad på axel med skruv
9.3 navkapslar är ett måste (5433 för Ford
MKIV, 5434 för Porsche 917 och 908/3,
5435 för Alan Mann P68), 5436 för Ford
GT40 MKII. Får limmas, men inte slipas eller kapas
5433 5434 5435 5436

9.4 Förlust av navkapsel, ska ersättas innan
andra heatets slut. Ska göras under racetid10. Framdäck


10.1 NSR igenkännliga framdäck (5200 16x8,
           5201 17x8, 5226 18x8).
10.2 Det är tillåtet att slipa och limma fast på fälg.
10.3 Måste täcka hela fälgen. får ej se fälgen uppifrån
10.4 FÅR INTE täckas med material eller
           tillsaster som ändrar fästet mot banan (lim,
            färg eller nagellack eller dylikt).


11. Bakdäck


11.1 Nya racing lågprofil som lämnas ut av
           arrangören (kod 5262)


12. Pickup


12.1 Dessa NSR pickuper är tillåtna: 4841 - 4842 -
           4843 - 4844 -4845(NY).
12.2 NSR spacers är tillåtna mellan chassi och
           pickupen
12.3 Det är tillåtet att slipa pickupen


13. kablar 


13.1 Måste vara original FÅR INTE utföra någon
            annan funktion
13.2 Fastän de kan passera under främre
           axeln så får det inte utföra någon
           function utan axlen måste röra sig fritt.
13.3 Får tejpas eller limmas.


14. Terminals


14.1 Original, fastsatt på pickupen. Original ref.
           4821.
14.2 Får inte limmas och får inte ha någon annan funktion                  än original funktionen.


15. Fixing screws


15.1 Alla NSR skruvar
15.2 Det är tillåtet att lämna dom lösa så att karossen
           kan röra sig fritt


16. Magneter


16.1 Förbjudna17. Generella mått


17.1 Maximum främre och bakre axelbredd utan däck
61 mm


Tävlingsledning har rätt att justera reglerna vid behov

tävlingsledningen bestämmer straffet vid brott mot någon av reglernaAllt som inte är specificeras anses vara förbjudet


Classic Tävlingen


Man kör 4 minuter per spår  i två omgångar

sen räknar man ut med hjälp av en poängtabell som NSR satt ihop

och det 4 förarna med flest poäng kör en final  5 minuter per spår

prisutdelning sker på kvällen 

1 - 3 placering får pris

29 - 31 Oktober

Senaste anmälningsdagen är  20 Augusti


sista chansen att beställa T-shirt är  30 SeptemberLÄNKAR TILL REGLER


Klassik (Lördagen)

GT3(Söndagen)


Tidsschema och körregler(kommer senare)

NSR Poängtabell


Antal Anmälda


Designtävling